Kredietcrisis 2008 was aanleiding voor de funding loss-discussie

11/06/2018

Tussentijdse evaluatie van de evolutie inzake de funding loss problematiek