Nieuwsbrief december 2016

27/12/2016

In dit nummer:

  • Onttrekking van vennootschapsgoederen: “actief berouw” veronderstelt eigen initiatief tot teruggave
  • Opmerkelijke nuance inzake oprichtersaansprakelijkheid
  • Opgelet, het bestuurdermandaat eindigt niet noodzakelijk bij verstrijken van benoemingstermijn
  • “Waardewaarborg” of “waarborg tot wedersamenstelling” ?
  • Niet houden van boekhouding is kennelijke grove fout
  • Bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld wanneer hij leverancier misleidt omtrent financiële toestand van het bedrijf
  • Hoe deontologische regels invloed hebben op fiscaliteit !
  • Opletten met “terbeschikkingstelling van personeel”