Expertises

We richten ons in hoofdzaak tot ondernemers en bedrijven en hun accountants en boekhouders, die we tegen aanvaardbare tarieven bijstaan in onze expertisedomeinen.

We zijn ervan overtuigd dat we hen en hun cliënten toegevoegde waarde kunnen bieden.

Vennootschapsrecht

 • vennootschappen, verenigingen en stichtingen: oprichting, (her)structurering en juridische bijstand van deze entiteiten (statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, vennootschapsdocumenten etc.)
 • ondernemingen in moeilijkheden, wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO)
 • verkoop van aandelen en handelsfondsen
 • commerciële samenwerkingsverbanden en joint-ventures tussen KMO’s, zowel nationaal als internationaal
 • conflicten tussen vennoten, met bestuurders en met handelspartners

Commercieel recht

 • distributiecontracten, zoals handelsagentuur, franchise, doorverkoop-, makelaars- en commissieovereenkomsten
 • commerciële contracten, zoals management-, licentie-, software-, handelshuur-, en andere overeenkomsten
 • marktpraktijken, zoals oneerlijke concurrentie, afwerving cliënteel/personeel, internetverkoop
 • nationale en internationale betwistingen en invorderingen

Fiscaliteit

 • Fiscale planning
 • Overleg en negotiatie met de fiscale administraties
 • Fiscale procedures voor de rechtbank

Vermogensrecht

 • vermogensplanning (onder meer vruchtgebruik, erfpacht, opstal etc.)
 • successieplanning (overdracht van familiale ondernemingen, opstellen van familiale akkoorden, schenkingen en andere optimalisaties)
 • erfeniskwesties
 • echtscheidingen

Aannemings- en bouwrecht

 • begeleiding bij het opstellen van bouwcontracten (onder meer aannemings- en architectenovereenkomsten)
 • bouwgeschillen

Burgerlijk recht

 • opstellen van burgerlijke contracten (onder meer huurovereenkomsten, lastgeving, overdracht van schuldvordering etc.)