Expertises

Vennootschapsrecht

vennootschappen, verenigingen en stichtingen: oprichting, (her)structurering en juridische bijstand van deze entiteiten (statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, vennootschapsdocumenten etc.) ...

Commercieel recht

distributiecontracten, zoals handelsagentuur, franchise, doorverkoop-, makelaars- en commissieovereenkomsten ...

Fiscaliteit

fiscale planning; Overleg en negotiatie met de fiscale administraties ...

Vermogensrecht

vermogensplanning (onder meer vruchtgebruik, erfpacht, opstal etc.) ...

Aannemings- en bouwrecht

begeleiding bij het opstellen van bouwcontracten (onder meer aannemings- en architectenovereenkomsten) ...

Burgerlijk recht

opstellen van burgerlijke contracten (onder meer huurovereenkomsten, lastgeving, overdracht van schuldvordering etc.) ...

Nieuws

Op regelmatige tijdstippen informeren we u op een bevattelijke wijze omtrent het nieuws dat u niet via allerlei andere kanalen verneemt. Ook daar willen we een toegevoegde waarde bieden.

Bekijk ons archief
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.