FUNDING LOSS - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING (UPDATE) (SLIDES)

09/12/2019

Meester STOLLE gaf recentelijk een seminarie aan de beroepsvereniging BERA omtrent Funding loss - wederbeleggingsvergoedingen.  Hierbij de recentste slides van deze uiteenzetting.