Geschillen tussen vennoten: recente rechtspraak

10/10/2016

In dit nummer:

  • Geschillen tussen vennoten: recente rechtspraak m.b.t. de geschillenregeling
  • “Gegronde redenen” voor uitsluiting
  • Quid in geval van wederzijdse vorderingen tot uitsluiting ?
  • “Gegronde redenen” voor uittreding
  • Grote beoordelingsvrijheid van rechter omtrent peildatum …
  • … aan banden gelegd door het Hof van Cassatie ?
  • Om finaal weer aan te sluiten bij een correcte benadering
  • En wat met de décôte ?
  • Interesten op de verkoopprijs ?