Nieuwsbrief januari 2017

05/01/2017

In dit nummer:

  • De fiscus is vaak voorbarig bij het toepassen van een belastingverhoging in geval van “laattijdige aangifte”
  • Het standpunt van de Administratie: “laattijdige aangifte” is gelijk te stellen met “niet-aangifte”
  • De wettelijke ontsnappingsroutes volgens de Administratie
  • De rechtbanken zijn het vaak oneens met het standpunt van de Administratie: “laattijdige aangifte” niet in art. 444 WIB/92 !
  • Er zit nóg een tekstueel argument in artikel 444 WIB/92
  • En wat zeggen de fiscale rechters daaromtrent ?
  • Wanneer wordt een “laattijdige aangifte” een “niet-aangifte” ?
  • Tenslotte nog iets over de Administratieve geldboete van artikel 445 WIB/92
  • Moraal van het verhaal